2003 yılında kurulan ve bünyesinde grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve iç mimari disiplinlerini barındıran Tasarımofisi; 

 

Çevresel grafik tasarım işi kapsamında görsel yönlendirme, iletişim kimliği, bilgilendirme ve sergileme tasarımlarına çözümler üreterek, müzelerde geçici-kalıcı sergilerin, sergileme, bilgilendirme ve yönlendirme tasarım ve uygulamalarını gerçekleştiriyor. 

 

Sergileme ve bilgilendirme projelerinde; mimari yapıyı, ziyaretçi hedef kitlesini, bilgi yönetimi ile sunum yöntem ve araçlarını bir bütün olarak değerlendiriyor. Projenin gereksinimleri doğrultusunda üç farklı disiplinin bakış açısı ile; mimari yapının kendisinden, sergi unsurlarının bilgi etiketine kadar tüm birimler için bütünleşik çözümler üretiyor.

Filiz Sureka Melike Şamgul Koray Şamgul