Malatya Atatürk Evi Müzesi
Malatya Atatürk Evi Müzesi

:: Hareketli Bilgi Panosu ve Pencere Sunum Birimi Hareketli birimlerde; 1931-1937’de Atatürk ve Malatyalılar konusu kapsamında, dönemin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı sunuldu. Pencerelerde ise konu ile ilişkili fotoğraflar katmanlar halinde ve katmanlar arası aydınlatmalı birimler olarak tasarlandı.

press to zoom
Malatya Atatürk Evi Müzesi
Malatya Atatürk Evi Müzesi

:: Hol, Atatürk’ün Hayatı Bilgilendirme Alanı Sergi genel içerik sunumundan bağımsız olan bu mekanda yer alan iki birimde, Atatürk’ün Askeri-Siyasi Başarıları ve Atatürk Devrimleri konu grupları ziyaretçiye sunuldu.

press to zoom
Malatya Atatürk Evi Müzesi
Malatya Atatürk Evi Müzesi

:: Sergi Salonu Genel Bilgi Panosu Grafik tasarım dilini genel mekana yayabilmek için bilgi panolarına ek olarak gazete manşetlerinin sunulduğu mavi, kırmızı ve sarı zemin rengine sahip yüzeyler tasarlandı. Tavan yüksekliğini algıda insani boyutlara indirebilmek için salonların koyulu açıklı iki farklı tonda boyanması öngörüldü.

press to zoom

MalatyaAtatürk Evi 
Müzesi

Bilgilendirme Tasarımı, 2017

 

Atatürk'ün gezileri esnasında kullandığı yapı; eski Türk Ocağı ve Halkevi binasıdır.

 

Bigilendirme tasarımı içerik kurgusu; Atatürk’ün 1931 ve 1937 Malatya gezilerinin nedeni olan demiryolu, demiryolunun bölgeye sağladığı ekonomik refah ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen iktisadi ve toplumsal reformlarla değişen Malatya’nın sosyal ve ekonomik yapısı ziyaretçiye sunuldu.

Tasarımlarda eğimli formlar ve üç ana renk kullanıldı. Metalden ve ray üzerinde hareket edebilen birimler tasarlandı. Sergi salonlarında yer alan pencereler görsel-fotoğraf sunum alanları olarak kullanıldı.