Özbağı Villası, Ankara

:: İç Mimari Proje ve Uygulama, 2012